BİZİ TAKİP EDİN

BASIN AÇIKLAMASI

ÜYELERİMİZLE BERABER 11 EYLÜL 2022 TARİHİNDE ADALAR MİGROS ÖNÜNDE  ARTAN ENFLASYONA KARŞI ERİYEN MAAŞLARIMIZ KONUSUNA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK.

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

  • ÜLKEMİZDE SABİT GELİRLİLERİ MAĞDUR ETMEYE DEVAM EDEN CİDDİ BİR ENFLASYON SORUNU YAŞANMAKTADIR.
  • EMEKÇİLERİN, İŞÇİLERİN, EMEKLİLERİN, HALKIN YAŞADIĞI YOKSULLAŞMA TÜİK VERİLERİ İLE GİZLENEMEZ BOYUTLARA ULAŞMIŞTIR.
  • TÜİK’İN ENFLASYON VERİLERİ ÇARŞI PAZARDAKİ ENFLASYONU YANSITMAMAKTADIR.
  • TÜM ÇALIŞANLARDAN VERGİ ALINMAMALI VEYA GELİR VERGİSİ YÜZDE 15 OLARAK SABİTLENMELİDİR.
  • MEVCUT DURUMDAKİ GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE, DİLİM TAVAN-TABANLARINDA VEYA VERGİ ORANLARINDA EK BÜTÇEYE PARALEL ARTIŞ YAPILMALIDIR. 
  • İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 2023 YILI SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİNDE REFAH PAYI VERİLEREK ARTTIRILMALIDIR.

Değerli basın mensupları, Değerli Eskişehir Kamuoyu, Değerli iş arkadaşlarımız;

Bilindiği gibi son dönemlerde artan enflasyon ile birlikte yaşanan ekonomik gelişmeler, her sabit gelirlilerin tamamını olumsuz yönde etkilemiş başta işçiler olmak üzere emeği ile geçinenleri ekonomik sıkıntıya sokmuştur. Enflasyona karşı ücretlilere yönelik yapılan yapıldığı söylenen çalışmalar yetersiz kalmış maaşlarımız kuşa dönmüştür. Alım gücümüz  her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Son 10 yıldır enflasyon karşısında eriyen maaşlarımız yoksulluk sınırının altında kalmaya başlamıştır. Ücretlerimize enflasyon oranında yapılan artışlar zam değildir. Enflasyon oranında maaş artışı dünyanın her yerinde sıfır maaş zammı demektir. Yaşanan gerçek enflasyonun TÜİK resmi verileri ile yarı yarıya düşük gösterildiği Türkiye’de ise milyonlarca bordrolunun cebinden almak,  alın terinin karşılığını vermek yerine sofrasındaki ekmeği daha da küçültmektir. Çarşıda pazarda yaşanan gerçek enflasyon ile örtüşmeyen verilere göre yapılan bu artışların emekçilere hiçbir faydası olmadığı gibi yaşanılan gelir kaybını gidermeye alım gücünü arttırmaya yetmemiştir. Bu yapılan açıkça bir hiledir. Yıllardır yapılan bu hilelerle sefalet oranlarında artırılan maaşlarımızın açlık sınırı ile arasındaki makas neredeyse tamamen kapanmıştır. Gerçek olan her ay işçinin emekçinin maaşı eline geçmeden yüksek enflasyon karşısında eriyip gitmektedir.

Değerli Kamuoyu, Sevgili arkadaşlar,

Raflardaki ürün fiyatları sürekli artarken, Dolar almış başını giderken işçiler olarak yaramıza merhem olmayacak göstermelik zamlar istemiyoruz. Maaş artışı, alım gücünü yükseltmiyorsa, buna zam denemez.  Verdiğiniz zam, enflasyonun altındaysa buna zam denemez. Biz alım gücünü yükseltecek, ekonomideki büyümeden çalışana pay verecek gerçek bir zam istiyoruz. Meseleleri halının altına süpürünce sorunlar çözülmüş olmuyor. Gerçekten suya yazılan vaatlerle karın doymuyor ve boş tencere kaynamıyor. Türkiye’nin büyümesinden sadece yüksek gelirli kesim, büyük sermaye ve finans sektörü pay alıyor, gelir dağılımındaki makas gün geçtikçe açılıyor, ülkeyi ayakta tutan orta sınıf eriyor, tabanla tavan arasındaki uçurum büyüyor. Türkiye ekonomisi sözde büyüyor fakat işçiler büyümüyor”

Öte yandan tüm bunlar yetmezmiş gibi ücretliler üzerindeki gelir vergisi her geçen gün daha da yakıcı bir sorun haline gelmektedir. Zaten büyük bir problem olan bu durum enflasyon artışları ile iyiden iyiye kendisini göstermiştir. Mevcut durumdaki gelir vergisi tarifesinde, dilim tavan-tabanlarında veya vergi oranlarında ek bütçeye paralel artış acilen yapılmalıdır. Gelir vergilerindeki artış enflasyonla birlikte oransal olarak artarak zaten ağır olan vergi yükünü daha da ağırlaştırmaktadır. Bu sorun mutlaka çözülmelidir.

Başta kamuda Toplu İş Sözleşmeleri ile çalışan bizler olmak üzere, yıllardır ülkemizin tamamının uçuş hattına destek sağlayan Türk Hava Kuvvetleri envanterinde ki bulunan dünyanın en önemli uçaklarının motorlarına müdahale eden, F-4’ler F-16’ları tamir eden teknikeri, teknisyeni mühendisi ile 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (Hava İkmal) işçileri olarak sözleşmelere göre zam almış olsak da verilen zam oranlarının değersizleşmesi, açıklanan resmi enflasyon rakamlarının reel olarak gerçeği yansıtmaması bizlere her geçen telafisi mümkün olmayacak mağduriyetler yaşatmaktadır.  

Ülkemizin yaşadığı büyük kriz nedeni ile buradan öncelikle konfederasyonumuz Türk İş’e,  Genel Merkezimize çağrımız sorunlarımızın çözümü noktasında hükümetle gerekli görüşmeleri yapmaları ve çözümsüzlük halinde tüm ülke genelinde bir eylem planı hazırlamalarıdır. Buradan hükümete çağrımız ise  ivedilikle işçi maaşlarını gözden geçirmeleri ve gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı, kabul edilebilir bir oransal artış yapmalarıdır. Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi şart olmuştur. Biz artık hayali oranlar ile kandırılmadan insanca yaşamaya yetecek kadar ücretlerimize artış istiyoruz. Tüm ücretlilerden vergi alınmaması veya yüzde 15 olarak sabit bırakılmasını istiyoruz. Biz, reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Bir an önce işçilere 2023 yılı TİS görüşmeleri başlamadan önce refah payı verilerek ücretlerin arttırılmasını istiyoruz. Sayın Bakanımızın “işçimizi, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün gerçekleşmesini istiyoruz.

İşçiyi, emekçiyi sosyal devlet politikalarının ana unsuru olarak görüp taleplerimizin hayata geçirilmesini isteklerimizin yerine getirilinceye kadar eylemlerimizin genişleyerek ve farkındalık yaratarak devam edeceğini belirterek hepinize Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şubesi adına saygılarımızı sunuyorum.  

 

 

Türk Harb-İş Sendikası

 Eskişehir Şubesi

 

Tüm hakları saklıdır. © 2024
Eskişehir Web Tasarım
Yükleniyor